Historiek

Aurora werd gesticht in 1877 onder impuls van Hubert Brepoels en E.H. Geyen, kapelaan in Eigenbilzen van 1873 tot 1877. Aanvankelijk begon Aurora als zangmaatschappij “De Vlaamse kerels” maar werd nog hetzelfde jaar tot fanfare omgevormd. De eerste bijeenkomsten van de fanfare hadden plaats in de brouwerij van Cielke van de Renkes, Marcel Brepoels. Aurora is de Romeinse god van de dageraad. De grote bezieler van de nog jonge fanfare was Alfons Nivelle. Deze onvermoeibare en dynamische hoofdonderwijzer bleef zesendertig jaar dirigent van Aurora. Onder zijn kundige leiding werd de fanfare in 1920 omgevormd tot harmonie.

In 1945 werd in de schoot van de harmonie de toneelgroep “Lust en leven” opgericht. Niemand minder dan Julien Schoenaerts was lid van het gezelschap.

In 1951 ontstond het orkest “The Silver Jazz”. De inkomsten van dit orkest werden volledig afgestaan aan de harmonie. De leden van de harmonie verschenen voor het eerst in uniform in 1962. De uniformen werden vernieuwd in 1975 en 1990.

Voorzitters volgden elkaar op: Jan Withofs (1877-1898), Henri Willems (1898-1924), Alfons Nivelle (1924-1926), Eugène Moens (1926-1951), Leo Swennen (1951-1954), Pierre Huygen (1954-1957), Leonard Stulens (1957-1970), Kamiel Vanhengel (1970-1971), Julien Souverijns (1971-1985), Yvon Hans (1985 tot 2012) en Jos Festjens (2013 tot heden).

Aurora stond onder leiding van volgende dirigenten: Hubert Brepoels, Alfons Nivelle, Scheurs, Vandenostende, Peharpré, Pierre Broux, Theunissen, Nijs, Wens, Deckers, Kikken, Neven, Leo Jans, Stany Jans, Jan Mertens, Jos Verjans, Willy Opsteyn,  Jo Stijnen, Jan Mertens, Raymond Starmans, Barbara Persoons en Drik Vanmanshoven. Sinds 1 september 2018 ligt het dirigeerstokje in handen van Gunther Kerkhofs.

De eerste erevoorzitter was baron Lamberts de Cortenbach. Na hem kwamen nog Eugène Moens, Jan Hensen, Leonard Stulens en Kamiel Vanhengel.